Hi , 欢迎来到诺涵资产 !

020-3829 6009   内销部:020-38296007   外销部:020-38296007   

尽职调查+垫资+过户办证+赎楼

     

  

       本公司专业提供司法拍卖房产辅助服务,垫资赎楼、按揭贷款、代办手续、过户办证


清场收楼、全程服务,源直接上阿里司法拍卖和京东司法拍卖选房源坐等收房,让您